Software Solutions

Business Software Solution

บริการให้คำปรึกษาและนำเสนอซอฟต์แวร์โซลูชั่นให้สอดคล้องกับธุรกิจของลูกค้า อาทิ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจบริการ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจผลิต

Cloud Solutions

Business Software Solution

บริการ Cloud Solutions สำหรับธุรกิจ SMEs กับเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและศักยภาพของธุรกิจ

Time Access Solutions

เครื่องสแกนลายนิ้วมืออุบล

จำหน่ายและให้บริการติดตั้ง เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องทาบบัตร โดยทีมงานประสบการณ์ตรง พร้อมออกแบบโซลูชั่นเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่โปรแกรมเงินเดือน ระบบบริหารการผลิต หรือโปรแกรมบริหารโครงการสำหรับธุรกิจก่อสร้าง

Customize Solutions

รับเขียนโปรแกรม

ออกแบบและพัฒนาระบบโปรแกรมฐานข้อมูล โปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่น รายงานเพิ่มเติมที่ระบบโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจเฉพาะทาง ที่โปรแกรมสำเร็จรูปไม่รองรับ

What we do

iBisSoft Teamworkบริการให้คำปรึกษาด้านระบบไอที และโปรแกรมทางธุรกิจ  ERP CRM MRP BI ออกแบบ และติดตั้ง โดยทีมงานประสบการณ์ตรง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไอบิสซอฟต์จำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชี โปรแกรมธุรกิจเฉพาะ พร้อมติดตั้งและดูแลหลังจากการใช้งาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

Why choose us

  • ประสบการณ์มากกว่า 15 ปีจากบริษัทไอทีชั้นนำของไทย
  • ทีมงานมีความเชี่ยวชาญในสายงานเฉพาะและทำงานกันเป็นทีม
  • ได้รับการยอมรับในโซลูชั่นและการบริการจากลูกค้าระดับสากล
  • Certify จากบริษัทไอทีสากล อาทิ Microsoft, Oracle,Cisco
Customer Success

เมโทรทาวน์ อุบล  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 11

 

Partner

พันธมิตรไอบิสซอฟต์